Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Telefon – Informacja Szpitala:  15 843 32 33
(czynna od 7:00 do 14:35) (Rejestracja USG)

Adres e-mail:sekretariat @ szpital-stw.com

Adres skrzynki ePUAP:/1818011/SkrytkaESP

NR KRS: 000 000 9325
NIP: 865-20-75-413
REGON: 000312567

Nr księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000010188

Dla Pacjenta

Ogłoszenia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Świadczymy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia
Tłumacz Online
© 2021 Szpital Stalowa Wola.
Wszelkie prawa zastrzeżone.